Personvern

Personvernerklæringen gjelder for Utenlandsforum sin behandling av personopplysninger. Utenlandsforum Org.nr 992 498 382 er behandlingsansvarlig for personopplysninger innhentet av oss. Med personopplysninger menes alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn og telefonnummer.

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dem, og hvilke rettigheter du har ovenfor oss.

Utenlandsforum behandler følgende personopplysninger:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • bilde
 • matallergier

Listen er ikke uttømmende

Utenlandsforum samler inn personopplysningene gjennom innmelding i forumet, eller oppdateringer av profil på nettsidene.

Personopplysningene er innhentet fra deg direkte. I den grad det innhentes personopplysninger om deg fra tredjeparter, vil du bli informert om hvilken tredjepart som har gitt oss personopplysningene, hvilke personopplysninger som er innhentet, formålet med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene, det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene og eventuelle mottakere av personopplysningene. Vi vil videre informere om hvor lenge personopplysningene vil bli lagret og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Utenlandsforum innhenter personopplysninger for å administrere ditt medlemskap i forumet. Allergier vil bli hentet inn i forbindelse med møtedeltakelse, men slettes umiddelbart etter møte.

Personopplysningene lagres på nettsider som reguleres med tilgangsbegrensninger og nødvendig sikkerhetstiltak ihht gjeldende standarder.

Utenlandsforum har interne rutiner som sikrer at personopplysninger om deg blir slettet i samsvar med personvernregelverket. Ber om at du tar kontakt for å anmode sletting av personopplysninger dersom du mener det er grunnlag for det.

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter

Dersom Utenlandsforum behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket følgende rettigheter overfor oss:

 1. Du kan anmode om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har knyttet til bruken av personopplysningene dine.
 2. Du kan anmode om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg.
 3. Du kan anmode om at behandling av personopplysninger om deg begrenses.
 4. Du kan fremme innsigelse mot vår behandling av personopplysninger.
 5. Du kan anmode om at personopplysninger om deg slettes. Slik anmodning må etterkommes med mindre vi kan påvise et grunnlag (f.eks pålegg i lov) om at vi plikter å beholde visse typer personopplysninger om deg.
 6. Du kan anmode om at personopplysninger som vi behandler om deg blir overført til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. en annen virksomhet).

Dersom vår behandling av personopplysninger om deg bygger på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst, og uten å oppgi en begrunnelse.

Mener du at Utenlandsforum ikke har overholdt dine rettigheter ihht personvernregelverket har du rett til å klage til Datatilsynet. Deres kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Utenlandsforum

post@utenlandsforum.no