Om oss

Utenlandsforum er til for bedrifter som ønsker å ha et nettverk av ressurser som jobber i en internasjonal hverdag. Forumet har fokus på faglig påfyll, diskusjon og deling av erfaring på tvers av medlemsorganisasjoner i alle arenaer vi møtes.

Årsmøtet avholdes normalt i februar.

Medlemsmøter avholdes 3-4 ganger i året. Der inviteres foredragsholdere fra myndigheter og næringsliv til å gi oppdatering på dagsaktuelle temaer. Ved sommer og julemøtet legges det også opp til sosiale arrangement.

Fagdager gir medlemmene muligheten til å gå i dybden på enkelte tema.

Studietur arrangeres årlig over 3 dager, hvor relevante tema belyses, gjerne knyttet opp til lokasjonen studieturen er til. Deltakerne får også førstehånds inntrykk av hvordan det er å være utestasjonert i et enkelt land eller region, avhengig av tilgjengelige foredragsholdere.

Av praktiske årsaker avholdes de fleste møtene i Oslo og omegn, men informasjon rundt møtedatoer og tema gjøres tilgjengelig i kalenderen så tidlig som mulig for å sikre deltakelse fra medlemmer lokalisert i andre byer.

Her finner du oversikt over styret vårt
mbox_arrow