Historie

Utenlandsforum ble dannet i 1982 som en referansegruppe for Norges Arbeidsgiverforening (NAF) og som et «hjelperedskap» for hverandre vedrørende problemstillinger i forbindelse med utestasjonering av personell. NAF bidro da med  sekretærfunksjon for forumet. I 1986 fikk forumet egne vedtekter og et eget styre valgt ved avstemming. I 1988 hadde forumet 22 medlemmer og 20 medlemsbedrifter.

Med virkning fra 01.01.89 besluttet NAF, som hadde hovedansvaret for arbeidsgiverfunksjonene, samt Norges Industriforbund og Håndverkernes Arbeidsgiverforening som arbeidet med næringspolitiske spørsmål, å slå seg sammen til Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO.

Ved etablering av NHO opphørte sekretærfunksjonen for Utenlandsforum. Imidlertid besluttet Norges Eksportråd, som også var medlem i Utenlandsforum, å ta over sekretariatsfunksjonen, og ansatte en egen sekretær i denne funksjonen.

Forumet, som tidligere hadde vært et lukket forum, ble åpnet opp slik at alle bedrifter kunne søke om medlemskap i forumet.

Norges Eksportråd ble en del av Innovasjon Norge fra 01.01.2004 og sekretariatsfunksjonen ble avsluttet. Fra 2004 har Utenlandsforum vært et selvdrevet fagforum, det valgte styret har drevet forumet.

Utenlandsforum har i alle år hatt fokus på problemstillinger rundt de ansatte som utestasjoneres, innstasjoneres, pendler eller sendes på korttidsopphold til utlandet. En rød tråd for temaer har vært og er eksempelvis

  • Policy
  • Skatt
  • Trygd
  • Forsikring
  • Pensjon
  • Kultur
  • Beredskap/krisehåndtering

Utenlandsforum arrangerer 4-5 medlemsmøter årlig. I tillegg arrangeres det en utenlandskonferanse med 12-24 måneders mellomrom.

Utenlandsforum er et levende fagforum som setter agenda, er aktiv og i dialog med myndigheter og andre relevante aktører knyttet til mobilitet over landegrenser. Forumet har høy fagkompetanse, og fungerer som høringsinstans i forbindelse med regelverksutvikling, eksempelvis forbindelse med forslag til endring i skatte- og trygderegler og andre endringer som vedrører forumets kjerneområder. Utenlandsforum har også for egen regning drevet store prosjekter for medlemmene, som eksempelvis utvikling av en egen forsikringsordning for medfølgende familie.

Forumet har for tiden ca 45 medlemsbedrifter med totalt 80 representanter.