Søk om medlemskap

Et medlemskap i Utenlandsforum gir deg og din bedrift en unik tilgang til den beste kompetansen i Norge innenfor utstasjonering. Både deltakelse i ulike fora, samt tilgang til intranett med dagsaktuelt fagstoff.

Nye medlemmer er ønsket velkommen for å ta del i hva forumet har å tilby, og for å bidra med nye erfaringer og kompetanse i diskusjoner.
Deltakelse og engasjement når vi samles er viktige elementer for at forumet skal være levende, nyttig og utviklende.

Medlemskapskontingenten:

  • NOK 5500,-/ pr år for hver av de første 3 representantene fra samme bedrift, deretter NOK 3000,-/ pr år for øvrige representanter fra samme bedrift.
  • NOK 3000,-/ pr år per representant fra virksomheter med religiøst og eller sosialt formål.

Styret avgjør/godkjenner eventuelle medlemskap og gir tilsvar tilbake til den aktuelle søkeren.

Vi bruker SmartOrg som medlemsystem og innmelding skjer i via SmartOrg innmeldingsskjema som du finner under.

Om du har spørsmål til medlemskap ber vi om at du tar kontakt på med oss på  post@utenlandsforum.no