2019


Utenlandsforum fokuserer på å dele erfaringer og bygge nettverk. Det skjer gjennom ulike aktiviteter og tiltak.

Medlemsmøter, hvor foredragsholdere fra både myndigheter og næringsliv inviteres til oppdatering på aktuelle temaer.

Fagdager
, som gjerne går over to dager fra lunsj til lunsj. Der gis medlemmene muligheten til å gå mer i dybden på faglige områder.

Studieturene
legger opp til å belyse temaer mer grundig i tillegg til at deltakerne skaffer seg et førstehånds inntrykk av hvordan det er å være utestasjonert i et enkelt land eller region.

Prosjektarbeid
legger opp til å benytte de enkelte medlemmers faglige kompetanse innenfor tema av relevanse for bedriftene, enten mot tjenesteleverandører eller myndigheter.

Årsmøte
avholdes normalt i februar, og det legges opp til et hyggelig sommermøte og julemøte med både god faglig og sosial profil.

Av praktiske årsaker avholdes de fleste møtene i Oslo og omegn, men informasjon rundt møtedatoer og tema gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig for å sikre deltakelse fra medlemmer lokalisert i andre byer.

Nedenfor vil du se hvilke tema som var på agenda. Ressursene er kun tilgjengelig for Utenlandsforums medlemmer, men gir en god pekepinn på våre aktiviteter.

Fremtidige arrangementer 2019:

Årsmøte
13 februar 2019


Tidligere arrangementer 2018

Årsmøte
15. februar 2018
Agenda Årsmøte 2018

Medlemsmøte
17. april 2018
Agenda, Utenlandsforums vårmøte 2018

Sommermøte
7. juni 2018

Agenda - Medlemsmøte - sommer 2018

Studietur
6. - 8. september 2018
Invitasjon Berlin

Julemøte
29. november 2018
Agenda julemøte 2018

 
 
 

 
English Søk