2017


Utenlandsforum fokuserer på å dele erfaringer og bygge nettverk. Det skjer gjennom ulike aktiviteter og tiltak.

Medlemsmøter, hvor foredragsholdere fra både myndigheter og næringsliv inviteres til oppdatering på aktuelle temaer.

Fagdager
, som gjerne går over to dager fra lunsj til lunsj. Der gis medlemmene muligheten til å gå mer i dybden på faglige områder.

Studieturene
legger opp til å belyse temaer mer grundig i tillegg til at deltakerne skaffer seg et førstehånds inntrykk av hvordan det er å være utestasjonert i et enkelt land eller region.

Prosjektarbeid
legger opp til å benytte de enkelte medlemmers faglige kompetanse innenfor tema av relevanse for bedriftene, enten mot tjenesteleverandører eller myndigheter.

Årsmøte
avholdes normalt i februar, og det legges opp til et hyggelig sommermøte og julemøte med både god faglig og sosial profil.

Av praktiske årsaker avholdes de fleste møtene i Oslo og omegn, men informasjon rundt møtedatoer og tema gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig for å sikre deltakelse fra medlemmer lokalisert i andre byer.

Nedenfor vil du se hvilke tema som var på agenda. Ressursene er kun tilgjengelig for Utenlandsforums medlemmer, men gir en god pekepinn på våre aktiviteter.

Fremtidige arrangementer 2018:

Årsmøte
15. februar

Invitasjon kommer

Tidligere arrangementer

Årsmøte
15. februar
Agenda - Årsmøte 2017.pdf

Medlemsmøte
27. april 2017
Agenda - Medlemsmøte 2017.pdf

Sommermøte
8. juni 2017
Agenda - Sommermøte 2017.pdf

Studietur
14-16. september 2017

Julemøte
21. november 2017
 
 
 

 
English Søk