2018


Utenlandsforum fokuserer på å dele erfaringer og bygge nettverk. Det skjer gjennom ulike aktiviteter og tiltak.

Medlemsmøter, hvor foredragsholdere fra både myndigheter og næringsliv inviteres til oppdatering på aktuelle temaer.

Fagdager
, som gjerne går over to dager fra lunsj til lunsj. Der gis medlemmene muligheten til å gå mer i dybden på faglige områder.

Studieturene
legger opp til å belyse temaer mer grundig i tillegg til at deltakerne skaffer seg et førstehånds inntrykk av hvordan det er å være utestasjonert i et enkelt land eller region.

Prosjektarbeid
legger opp til å benytte de enkelte medlemmers faglige kompetanse innenfor tema av relevanse for bedriftene, enten mot tjenesteleverandører eller myndigheter.

Årsmøte
avholdes normalt i februar, og det legges opp til et hyggelig sommermøte og julemøte med både god faglig og sosial profil.

Av praktiske årsaker avholdes de fleste møtene i Oslo og omegn, men informasjon rundt møtedatoer og tema gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig for å sikre deltakelse fra medlemmer lokalisert i andre byer.

Nedenfor vil du se hvilke tema som var på agenda. Ressursene er kun tilgjengelig for Utenlandsforums medlemmer, men gir en god pekepinn på våre aktiviteter.

Fremtidige arrangementer 2018:

Studietur
6. - 8. september 2018
Invitasjon Berlin

Mulig høstmøte-fagmøte
18. eller 25. oktober

Julemøte
29. november 2018
Tidligere arrangementer 2018

Årsmøte
15. februar 2018
Agenda Årsmøte 2018

Medlemsmøte
17. april 2018
Agenda, Utenlandsforums vårmøte 2018

Sommermøte
7. juni 2018

Agenda - Medlemsmøte - sommer 2018.pdf

 
 
 

 
English Søk