Tidligere aktiviteter 2009 - 2016


Årsmøte
15. februar 2017
Agenda - Årsmøte 2017.pdf

Medlemsmøte
27. april 2017
Agenda - Medlemsmøte 2017.pdf

Sommermøte
8. juni 2017
Agenda - Sommermøte 2017.pdf

Studietur
14-16. september 2017

Julemøte
21. november 2017


Julemøte
23.november
Julemøte 2016.pdf

Studietur til Stockholm
15-17. September
2016 Studietur til Stockholm.pdf

Sommermøte
14.juni
2016 Sommermøte.pdf

Medlemsmøte
27.april
Agenda 27.04.16.pdf

Årsmøte
18.februar
Agenda - Årsmøte 2016

Julemøte
19.november
Julemøtet 2015

Studietur til Ålesund
22. og 23.september

Agenda

Sommermøte 
Fra kl. 10:30 til 17
Invitasjon 10. juni 2015.pdf

Medlemsmøte 
Fra kl. 13 til 17
Invitasjon 23 april 2015.pdf

Årsmøte 11. februar
Fra kl. 12 til 17
Årsmøte 2015.pdf

Julemøte 2014 
2014-11-19 Julemøte.doc

Studietur til London 
Fra onsdag kveld 24.sept (middag) og frem til lørdag 27.sept. 

Studietur London 2014.pdf

Medlemsmøte med sommeravslutning 12.juni 2014
Agenda.docx


Medlemsmøte 3.april 2014
Invitasjon

Års- medlemsmøte 13.februar 2014 
Rekruttering via sosiale medier.  Lånekassen - problemstillinger ved utestasjonering.
Invitasjon 13. februar 2014.pdf

Julemøte 28.november 2013
Økte trygdesatser - frivillig trygdemedlemskap. Trygdemedlemskap for medfølgende familiemedlemmer innenfor EU/EØS. Resultat fra ASC studie.
Invitasjon til julemøte 28 november 2013.pdf

Fagseminar 26-27 september
 (lunsj til lunsj)
Stavanger. Torsdag- Beredskap og krisehåndtering. Fredag- Innstasjonering og relocation
Invitasjon.pdf

Sommermøte 30. mai 2013
Presentasjoner under Fagsider/Trygd, pensjon og forsikring
Invitasjon sommermøte 

Års- medlemsmøte 12.mars 2013

Brasiltur 24 - 26 januar 2013
Presentasjoner fra turen ligger under "Landspesifikk informasjon" .

Julemøte 22. november 2012
Presentasjoner om KPMG vikarbyrådirektiv ligger under "Arbeidsgiverrollen", AIRINC ligger under "Trender" og Arbeidsglede uten Landegrenser ligger under Kultur, etikk og samfunnsansvar"på fagsidene.
Invitasjon Utenlandsforums julemøte 22 november 2012 (2).pdf

Fagseminar 10-11 september 2012 i Ålesund
Lunch til lunch hos STX OSV AS i Ålesund
Presentasjoner om repatriering sett fra medfølgende og ansatt sin vinkel ligger under "Repatriering" på fagsidene våre. Informasjon om tips i Shanghai ligger under "Landspesifikk informasjon" på fagsidene.

Invitasjon til Utenlndsforums fagseminar 10- 11 september 2012.pdf

Medlemsmøte 23. 2012 august
Morgenmøte fra 09.00 til 13.00 på Fossekallen.
Presentasjon om "Trygd og Arbeidsgiveravgift" fra Skatteetaten og "AFP og utestasjonering" fra Fellesordningen for AFP ligger under "Trygd, Pensjon og Forsikring" på fagsidene våre.

Sommermøte 20.juni 2012, kl 13-17 hos DNB på Aker Brygge, med påfølgende middag.
Presentasjon om Arbeidsinnleie ligger under "Lønn og skatt" for PwC sin case gjennomgang.
Presentasjon om Oppdatert Helseforsikring ligger under "Trygd, Pensjon og Forsikring" og IA Benefit Survey ligger under "Arbeidsgiverrollen", begge fra Mercer.


Års- medlemsmøte 29.februar 2012, Statoil Vækerø
Presentasjoner fra dagen ligger under "Kultur, etikk og samfunnsansvar" for Vipe sitt foredrag om korrupsjon og "Arbeidsgiverrollen" for KPMG sitt foredrag om håndtering av forretningsreisende.
Varsel om årsmøte i Utenlansforum 2012 (3).pdf

Års- medlemsmøte 29.februar 2012, Statoil Vækerø
Presentasjoner fra dagen ligger under "Kultur, etikk og samfunnsansvar" for Vipe sitt foredrag om korrupsjon og "Arbeidsgiverrollen" for KPMG sitt foredrag om håndtering av forretningsreisende.
Varsel om årsmøte i Utenlansforum 2012 (3).pdf

Utvidet Jule- medlemsmøte 24.november 2011.
Presentasjoner fra dagen ligger under "Landspesifikk informasjon" + "Medfølgende familie" + "Kultur, etikk og samfunnsansvar"
Program fra kl 10.00 til kl 17.00. Julebord etter programslutt.pdf

Sommermøte 15.juni 2011. Påmeldingsfrist 3.juni 2011
Invitasjon til sommermøte 15 Juni 2011 2.pdf

Års- medlemsmøte 15.februar 2011
Innkalling til års- og medlemsmøte 150211.pdf

Julemøte 25.november 2010.
Presentasjonen fra AIRINC ligger under "Fagsider", "Utstasjoneringsprosessen"
Invitasjon til medlemsmøte og julemiddag 251110.pdf
Julebord 2010.pdf

7.september kl 13-16, Statoil Vækerø:
Informasjonsmøte om HELSEFORSIKRINGSPROSJEKTET.
Innlegg fra Mercer, Vanbreda og Europeiske.
Informasjonsmøte helseforsikringsleverandører sept 2010.pdf

Fagseminar i Stavanger med båttur til Flor & Fjære 2.-3.september 2010
Tema: Beredskap - en integrert del av våre internasjonale HR-aktiviteter?

Medlemsmøte 10.juni 2010
Tema: Nettolønn, oppgrossing og rapportering.

Medlemsmøte 5.mai 2010
Tema:
Internasjonal trygd.

Årsmøte og medlemsmøte 18. februar 2010
Etikk og kulturell forståelse - expat rollen i nytt kulturelt miljø: Bedriftsmessige og individuelle hensyn, erfaringer og perspektiv.

Medlemsmøte 25. november 2009
Cost of Living: Presentasjoner og diskusjoner rundt oppbygging, anvendelse, alternativer og relasjon til bl.a valuta og prisstigning.

Studietur København 16-18. september 2009
Seminar med dansk internasjonalt HR nettverk, forsikringer, Institutt for Fremtidsforskning: Bl.a problemstillinger og løsninger blant norske og danske bedrifter, og trender i samfunn og arbeidsliv som påvirker HR rollen.

Medlemsmøte 11. juni 2009
Repatriering: Suksesshistorier, forbedrings- og læringspunkter, og the "do's and don'ts".

Medlemsmøte 29. april 2009
Helse, utvikling og trivsel hos barn i utlandet: Barn og læring, god praksis og felles utfordringer.

Årsmøte og medlemsmøte 25. februar 2009
Korrupsjon: Norske bedrifters forpliktelse og roller.
 
 
 

 
English Søk